ΕΕΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


 

 

Πιστοποίηση ψυχοθεραπευτών της γνωσιακής ή/και συμπεριφοριστικής θεραπείας

H Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ) ενεργοποιεί την Πιστοποίηση ψυχοθεραπευτών της γνωσιακής ή/και συμπεριφοριστικής προσέγγισης, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεδομένα. O στόχος της Πιστοποίησης είναι η ΕΕΕΣ να προσφέρει μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στα μέλη της, προσθέτοντας στις εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες της ένα σημαντικό και απαραίτητο κεφάλαιο. Η Πιστοποίηση της ΕΕΕΣ βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στο μοντέλο St.Ac.S (Standardized Accreditation Scheme), όπως αυτό περιγράφεται στο Accreditation Protocol της EABCT (Zagreb, 2009). Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕΕΣ κάνει ένα σημαντικό βήμα για την απόκτηση πιστοποίησης από την EABCT.Έναρξη Πιστοποίησης
 • Η Πιστοποίηση ΓΣΘ ενεργοποιείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΕΣ στις 8 Μαίου 2009.
 •  Η Επιτροπή Πιστοποίησης (ΕΠ) αποτελείται από τέσσερα τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος.
 • Η ΕΠ ορίζεται αποκλειστικά από το ΔΣ με πενταετή θητεία και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γραμματεία της ΕΕΕΣ.
 • Η ΕΠ θα εδρεύει στα γραφεία της ΕΕΕΣ.
Μέλη ΕΠ
 • Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της 8ης Μαίου 2009, ως τακτικά μέλη της ΕΠ ορίζονται οι:
  • ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΠΑΚΟΓΛΟΥ (Μέλος ΕΕΕΣ, μέλος ΔΣ και προεδρεύων της Επιτροπής)
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Μέλος ΕΕΕΣ και μέλος ΔΣ)
  • ΕΛΕΝΑ ΧΑΙΝΤΣ (Μέλος ΕΕΕΣ και μέλος ΔΣ Παραρτήματος Μακεδονίας)
  • ΝΤΙΑΝΑ ΧΑΡΙΛΑ (Μέλος ΕΕΕΣ και πρώην μέλος ΔΣ)
 • Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται ο:
  • ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ (Μέλος ΕΕΕΣ και μέλος ΔΣ)
Στόχοι της ΕΠ
 • Να πιστοποιεί και ανανεώνει την πιστοποίηση των μελών της ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτές ΓΣΘ.
 • Να πιστοποιεί και ανανεώνει την πιστοποίηση των μελών της ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτές ΓΣΘ από την EABCT (σε επόμενη φάση).
 • Να πιστοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης (σε επόμενη φάση).
 • Να πιστοποιεί επόπτες ΓΣΘ (σε επόμενη φάση).
 • Τα κριτήρια πιστοποίησης και ανανέωσης πιστοποίησης ορίζονται και δύναται να τροποποιηθούν από την ΕΠ και επικυρώνονται από το ΔΣ.
Αποτελεσματικότητα
 • Η ΕΠ θα τηρεί οργανωμένο, πλήρες αρχείο, μητρώο πιστοποίησης και βιβλίο πρακτικών.
 • Η ΕΠ θα ενημερώνει το ΔΣ της ΕΕΕΣ για τα πεπραγμένα με εξάμηνες αναφορές.
Οικονομικά Θέματα
 • Η ΕΕΕΣ πιστοποιεί τα μέλη της μόνον όταν αυτά είναι ταμιακώς ενήμερα (ετήσια συνδρομή προς ΕΕΕΣ).
 • Το κόστος της αρχικής πιστοποίησης (πρώτη φορά) θα είναι €100,00.
 • Το κόστος της ανανέωσης της πιστοποίησης θα είναι €25,00.
 • Το κόστος της πιστοποίησης από την EABCT (αρχική και ανανεώσεις) θα ορίζεται από τις εκάστοτε τιμές της EABCT (σήμερα €25,00).
 • Οι παραπάνω τιμές δέχονται αλλαγών μετά από απόφαση του ΔΣ.
Διαδικασία
 • Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στη Γραμματεία και συμπληρώνουν την ειδική αίτηση (η αίτηση μπορεί να σας σταλεί σε μορφή pdf, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Η ΕΠ συνεδριάζει ανά δίμηνο.
 • Η ΕΠ εξετάζει τις αιτήσεις και ενημερώνει την Γραμματεία, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους.

Για την αίτηση αρχικής πιστοποίησης μέλους ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συμπεριφοριστικής θεραπείας παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για την αίτηση ανανέωσης πιστοποίησης ΕΕΕΣ ως ψυχοθεραπευτή της γνωσιακής ή/και συμπεριφοριστικής θεραπείας παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Σύνδεσμοι

Παράρτημα Μακεδονίας
ΙΕΘΣ
EABCT

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Παπαδιαμαντοπούλου 13, Αθήνα, τηλ-fax: 210-7252583

Παράρτημα Μακεδονίας, Ερμού 48, Θεσσαλονίκη, τηλ-fax: 2310 274610 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Design by